Kort Applaus.png

Kort Applaus

by Både Og

Improvisatørene Kristin og Caroline inviterer hver uke en gjest inn i studio for å improvisere frem historier som aldri har blitt fortalt før. 
Det eneste som er sikkert, er at ingenting er sikkert.